Doelstelling van het C.I.R.P.

Het C.I.R.P.( Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen) is een onafhankelijk centrum dat zich ten doel stelt aan de leek informatie te verschaffen over het ontstaan- en de mogelijke gevolgen van beenlengteverschil en (vaak houding-gerelateerde) voetproblemen.
Voor dit doel heeft het C.I.R.P., naast de overkoepelende website www.cirp.info twee websites in het leven geroepen: www.beenlengteverschil.nl en www.podomedic.nl

Op beide websites wordt door middel van een 'Landelijk Register' en een 'Praktijkwijzer' aan de bezoeker de mogelijkheid geboden, een gespecialiseerde behandelaar te vinden.

Disclaimer

Het C.I.R.P -haar (nieuws-) redacteuren en samensteller van deze website ( voormalig podotherapeut dhr. Jan de Vries) doen hun uiterste best om de op deze website, en d.m.v. e-consult, geboden informatie zo actueel, volledig en correct mogelijk te laten zijn. Zij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van informatie van deze site en/of e-consult.
De bezoeker kan aan alle gegeven informatie en/of adviezen dan ook geen rechten ontlenen.