Ga naar:

Meer informatie:

Onderzoek lichaamshouding en beenlengtemeting.

Bij het onderzoek wordt de lichaamsbouw- houding en voetstand onderzocht.
Ook de beenlengten worden gemeten, en kan er worden vastgesteld of er een fysiologisch- of mogelijk een anatomisch beenlengteverschil aanwezig is.
De onderzoekmethode is bij alle behandelaars verschillend, en dus zijn de getoonde afbeeldingen niet maatgevend voor alle geregistreerde therapeuten.

Bij diverse behandelaars staat bij het onderzoek de onderzoekspersoon op de podobaroscoop.
Hierin is een spiegel geplaatst, zodat de voetdruk onderzocht kan worden.


Beenlengtemeting.

De beenlengten kunnen door de therapeuten op verschillende manieren gemeten worden. De franse neuroloog Dr. R.J.Bourdiol gaf er de voorkeur aan om vanaf de navel tot de buitenenkel te meten.

CIRP: Niet iedere onderzoeker doet op dezelfde wijze zijn/haar onderzoek.

Lengtevergelijking van de bovenbenen.

De patiënt ligt in rugligging op de onderzoeksbank met beide heupen en knieën in 90° gebogen, waarbij de onderzoeker de onderbenen steunt en aan de zijkant of aan het voeteneinde van de onderzoeksbank staat.

Een verschil in kniehoogte kan duiden op een lengteverschil van de bovenbenen.

De patiënt gaat vervolgens op de buik gaan liggen.De onderzoeker staat weer aan het voeteneinde of aan de zijkant.
Gelet wordt op een eventueel verschil in voetzoolhoogte.
Een verschil in voetzoolhoogte kan duiden op lengteverschil van de onderbenen.

CIRP: Niet iedere onderzoeker doet op dezelfde wijze zijn/haar onderzoek.

Onderzoek van de bekkenstand via de plankjesmethode.

De patiënt gaat rechtop staan met de knieën maximaal gestrekt en de voeten naast elkaar. De onderzoeker staat achter de patiënt.

Achtereenvolgens worden één of meer plankjes van verschillende dikten (0.5, 1 of 2 cm) onder het kortere been gelegd.

Nu wordt bezien of de bekkenrand , zowel bij het voor- als achteraanzicht, zich op gelijk niveau bevinden.

De onderzoeker beoordeeld nu hoeveel millimeter hak- of hak/zoolverhoging nodig is om tot een horizontale bekkenstand te komen.

CIRP: Niet iedere onderzoeker doet op dezelfde wijze zijn/haar onderzoek.

Bestand: Meten van beenlengteverschil.pdf

Rugstand metingen.

Een rugstand kan veranderen . Een scoliose of een holle rug kan zich versterken, en daardoor veel klachten geven. Via zorgvuldige metingen is controleerbaar of er veranderingen optreden.