Ga naar:

Meer informatie:

Nieuwe e-health zorgprestaties

E-consult podologie.

Is de informatie die u op deze website gezien en gelezen hebt voldoende, of zijn er toch nog vragen over?
U kunt voor uzelf d.m.v. een E-consult via digitale weg aanvullende/specifieke vragen beantwoord krijgen.
Uw vragen worden beantwoord door de samensteller van deze website, (voormalig) podotherapeut/podoposturaal therapeut dhr. J. de Vries. Zie: C.I.R.P..

De kosten voor uw persoonlijke digitale informatie/ advies zijn € 49.50.

Wat kunt u verwachten.

• Een antwoord op uw vragen die betrekking hebben op onderwerpen die op deze website behandeld worden.
• Een analyse en advies, op basis van de door u verstrekte informatie, over mogelijkheden om uw persoonlijke klachten te behandelen
• Een overzicht van (podologisch gespecialiseerde) beroepsgroepen die gespecialiseerd zijn in behandeling van uw klachten.
• Indien door u gewenst: een opgave van praktijkhouders, gespecialiseerd in behandeling(en) die u mogelijkerwijs kunnen helpen. ( vraag dit uw aanvraag voor een E-consult!)


DISCLAIMER.
Natuurlijk verdient voor specifieke vragen een bezoek aan een praktijk van een behandelaar altijd de voorkeur, maar alle kennis en ervaring van vele jaren zal door J. de Vries worden ingezet voor een zo volledig mogelijke analyse en advies.
Aan het e-consult kunnen geen rechten worden ontleend, en J. de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (schadelijke) gevolgen van het gebruik van zijn adviezen, handvatten en tips. De aanvrager is zelf verantwoordelijk is voor de interpretatie en uitvoering daarvan.

E-consult aanvragen.

Maak eerst uw eigen persoonlijke aanvraagnummer, dit bestaat uit:
Geboortejaar-Voorletter van uw éérste voornaam-postcode ( alleen de cijfers)- leeftijd
( dus bijvoorbeeld: 1943-L-1435-63);
• Stel vervolgens in uw bericht uw vraag/vragen, en geef een duidelijke omschrijving van uw klachten, én uw wensen. Voeg e.v. aanvullende informatie toe.
• Stuur uw vragen, met eventueel relevante gegevens, én uw persoonlijk gemaakte aanvraagnummer naar:

info@cirp.info
Onderwerp : uw persoonlijk gemaakte aanvraagnummer.• maak de kosten voor uw persoonlijke E-consult ( € 49,50) over op bankrekening
NL97 RABO 0101 0460 22 t.n.v. CIRP


Vermeld bij de omschrijving van uw betaalopdracht alléén uw persoonlijke aanvraagnummer.

• Er wordt naar gestreefd om de beantwoording van uw vragen en advies binnen één week naar u te verzenden.
• Uiteraard beschermen wij uw gegevens, en respecteren daarmee de vereiste privacy.
• Beantwoording kan pas plaatsvinden, als uw overboeking ontvangen is.

Niet betaalde aanvragen worden 2 weken ná ontvangst uit onze administratie verwijderd.
Hierover is correspondentie niet mogelijk.