Doelstelling van het C.I.R.P.

Het C.I.R.P.( Centrum voor Informatie en Registratie Podoberoepen) is een onafhankelijk centrum dat zich ten doel stelt aan de leek informatie te verschaffen over het ontstaan- en de mogelijke gevolgen van beenlengteverschil en (vaak houding-gerelateerde) voetproblemen.
Voor dit doel heeft het C.I.R.P., naast de overkoepelende website www.cirp.info twee websites in het leven geroepen: www.beenlengteverschil.nl en www.podomedic.nl

Op beide websites wordt door middel van een 'Landelijk Register' en een 'Praktijkwijzer' aan de bezoeker de mogelijkheid geboden, een gespecialiseerde behandelaar te vinden.

Overkoepende website www.cirp.info
Naast toegangsmogelijkheden voor websites www.beenlengteverschil.nl en www.podomedic.nl kunnen via deze website beroepsbeoefenaren onder licentie een PodoMedisch-website (www.podomedisch.nl) gaan beheren, waarin informatie over hun eigen praktijk te vinden is.
Te denken valt daarbij ondermeer aan specialisaties en een tarievenoverzicht.

Disclaimer

Het C.I.R.P en haar (nieuws-) redacteuren doen hun uiterste best om de op deze website geboden informatie zo actueel, volledig en correct mogelijk te laten zijn. Zij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van informatie op deze site.
De bezoeker kan aan deze informatie dan ook geen rechten ontlenen.