Over het C.I.R.P.

C.I.R.P.
Centrum voor Informatie en Registratie Podologie- Podotherapie- Podo-posturaaltherapie.
Park Zomerlust 43, 2435 NG Zevenhoven
E. info@podomedic.nl

I. www.beenlengteverschil.nl
I. www.podomedic.nl www.podomedic.nl


Bank: NL 97 RABO 0101046022
K.v.K. Dossier 28117209

Het C.I.R.P.- haar (nieuws-) redacteuren- de adverteerders in de 'Praktijkwijzers en Landelijke registers' en de samensteller van deze website (voormalig podotherapeut dhr. Jan de Vries, doen hun uiterste best om de op deze website geboden informatie en/of adviezen zo actueel, volledig en correct mogelijk te laten zijn.
Zij allen accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van informatie op deze site en/of E-consult.
De bezoeker kan aan informatie en/of adviezen dan ook geen rechten ontlenen.

Oprichter C.I.R.P.

C.V. Jan de Vries.

Jan de Vries is 30 jaar lang in zijn eigen praktijk werkzaam geweest als Podoloog- Podoposturaal therapeut en Podotherapeut.
Tevens was hij als docent verbonden aan de Stichting Podologica, waarbinnen hij paramedici zoals fysiotherapeuten en manueeltherapeuten les gaf in podologische- en podoposturale technieken.

Na zijn werkzaamheden als podotherapeut beeindigd te hebben, heeft hij de websites www.beenlengteverschil.nl en www.podomedic.nl samengesteld met als de bedoeling de leek voor te lichten over voetbehandelingsmogelijkheden, en oorzaken/gevolgen/behandelingsmogelijkheden van beenlengteverschil c.q. bekkenscheefstand.